Алилуя

trknkf0024  478_7884

kn-ofilibev  432_3249

palikarski-%20big1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Работилият доскоро като автобояджия Димитър Филибев /37г/ е въдворен /назначен/ за свещеник в храма „Св. 40 мъченици“ в Сапарева баня, съобщи неговият нов шеф архиерейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Отец Димитър ще служи само в този храм – това означавало въдворяване. „Такъв ритуал въдворяване не е извършван от 1948 г. в Дупнишка духовна околия. Тогава е въдворен като свещеник отец Стефан от с. Цървище, община Бобошево. Сега той вече е пенсионер. Въдворяване, казано по светски, означава назначаване на работа. С този ритуал свещеникът се „жени” за църквата, в която е назначен, и отдава цялото си внимание на нея. От Димитър ще стане много добър свещеник“, убеден е в добрия избор да въдвори някого отец Паликарски. И в курорта се радват на решението на доскорошния бояджия на коли, който иначе имал успешен бизнес, да надене расото. В действителност новоръкоположеният свещеник, роден в Сапарева баня, баща на две деца, е завършил средно духовно училище в София. Сега следвал богословие в Академията. Значи не е бил далеч от идеята да стане божи служител. 8 дупничани кандидатстват и искат да учат в Семинарията, каза архиерейският наместник Паликарски. Сред тях имало висшисти, а един е завършил висшата школа на МВР в Симеоново с пълен отличен и работи като полицай. Искал обаче да „мине“ всички дисциплини, преподавани в Семинарията – за собствено душевно обогатяване и защото в други учебни заведения нямало застъпени такива „науки“, отбеляза архиерейският.

146_4690_r1 Êí - Îòåö Ìåòîäè Êðúñòåâ /âëÿâî/ ñå å ñàìîóâîëíèë, ñëåä êàòî îòêàçà äà ñëóæè â äâå ñåëöà, êúäåòî ãî ïðàòèëè çà íàêàçàíèå, êàçààõ îò àðõèðåéñêîòî íàìåñòíè÷åñòâî â Äóïíèöà. Ïî Âåëèêäåí öúðêîâåí ñúä ùå ðåøàâà äàëè äà îòíåìå ïðàâààò ìó. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
И в Кюстендилско, и в Дупнишко свещеническата гилдия е „мани-мани“, подхвърлят миряни. Отец, който сега е пратен в затънтено гранично селце в Кюстендилско, изпил 17 джина в един летен ден преди години. Знаят го и че уринирал върху бронята на джипа си, докато чакали владиката за първа копка и освет в близко до Кюстендил село. Наскоро катаджии спрели отец от планинско село, който седнал почерпен зад волана на „мерцедес“-а си. Промилите му са 1,32. Все още чака каква ще е санкцията и умува дали ще обжалва акта. Междувременно си взел човек от селото да му е шофьор и да го кара, за да не останат енориашите му без свещенически благослов. И в Дупниша духовна околия пият, но там го ударили и на многобрачие. Един се женил 4 пъти, нарушил всякакви канони, правила и устави, обяви архиерейският отец Паликарски. Сега скандалният поп е таксиметраджия. Бивш шофьор от Строителни войски в кюстендилско село се запопил. Страстта му обаче не били службите и молитвите в храма, а как да чифтоса дива с питомна свиня, месеци наред държал в двора си глиганка с питомно хайванче, после хванал и малко глиганче. Хибридът не се получил. Дали отчаян от неуспеха, попът се споминал. До смъртта си отказвал да подпише договорите за ремонта на храма в селото му, както и за три-четири съседни села. Бивша депутатка движела нещата с проектите по европрограми. Попът се опънал – европарите не били от бога. Алилуя!

166_6656  copy-of-166_6652

trknkf0125  141_4133

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  173_7377

93-03-81-vasil71  kn-monah

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *