За малко чисто
Община-Кюстендил ще закупи нова сметосъбирачна техника, една част от която вече е доставена, и ще увеличи работниците по чистотата. Това става ясно от внесена докладна за разглеждане в ОбС за оптимизиране работата на предприятието. А и с говори от месеци. Предвидената приходно-разходна част е за 8 700 000 лева. Близо 1,5 мил. лева са заложениза почистване на уличните платна, площади, алеи и паркове, около 6, 7 мил.за събиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата. А около 5 мил. лева ще са закупуването на нова техника, със цел подобряване качеството по сметосъбирането и сметоизвозването.Тези средства обаче не са по бюджета /а са от санкцията която бе платена по МОСВ и от която може да се харчи само за екология и повече чистота!/. Направено е предложение за увеличаване щатната численост на персонала с 36 човека в т. ч. един организатор по чистотата, шофьори на специални товарни автомобили-5 , машинисти на пътно-строителни машини 5, събирачи на смет-8 и метачи на улици-15. Увеличената щатна численост ще бъде финансово осигурена със средства от бюджета на Общината. Разчита се и на по-сериозните постъпления от увеличените данък сгради и такса смет, която за селата скочи 7 пъти, за града – 2,5 пъти. Кметът на Петър Паунов обяви още в края на миналата година и рволюция по почистването. Новата техника обаче ще бъде доставена в периода май-юни, такава е процедурата с фирмите доставчици, коментират от ОП „Чистота“.
Както и да е – излиза, че ще се похарчат до 15 мил. лева. А и сепариращата и компостиращата инсталации при Радловци /общината е отнесла досега 26 глоби за казуса Радловци/ ще влязат в действие до есента – да кажем тогава. За около 10 милиона лева. Значи – към 25 мил. общо. Е, как да не светне Кюстендил при тия пари. И в тая година на избори след избори .От които /избори/ – никаква полза .Ама поне малко чисто да има, малко

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *