Щом е пълна авантата
При огромен интерес преминала срещата за представяне на програмата за финансиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Кюстендил. Над 50 представители на сдружения на собственици, живущи в многофамилни сгради и други заинтересовани лица присъствали на информационната среща за представяне на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, организирана от Община Кюстендил. Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ е обявена за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., а финансирането е от Фонда за справедлив преход. За общините  в Кюстендилско, предимно Бобов дол, Дупница, Кюстендил, са обещани 33 мил. лева. Средствата от този фонд са предназначени за справяне с негативните социално-икономически и екологични въздействия и смекчаване на въздействието върху най-засегнатите райони на страната при прехода към климатична неутралност – областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, заедно с 10-те общини, свързани с Маришкия басейн.
Целта на процедура е изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност в тези региони. Допустими за участие по процедурата са сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, с най-малко четири самостоятелни обекта и с повече от един собственик и които са проектирани преди 26 април 1999 г.Важен момент в програмата е присъждането на допълнителни точки за сгради, в които живеят лица, получаващи помощи за отопление или месечни социални помощи, които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност, които са настанени в социални (общински) жилища или са заети в затихващите сектори – въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване. Приоритет се дава и на сгради с по-нисък клас на енергопотребление.
Допустими да кандидатстват по процедурата са общините, съгласно допустимия териториален обхват, в партньорство със Сдружения на собствениците (СС). Сдруженията на собствениците, които желаят да се включат в програмата, се обръщат за партньорство към общината като подават необходимият пакет от документи, сред които Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследване за установяване на техническите характеристики и Технически паспорт в срок до 12 август (за СС на територията на община Кюстендил).
Това будалкане безплатно саниране няма да приключи скоро .И що народ се хваща лековато и наивно, че…. ще стане един ден. А щом е пълна авантата, народът се втурва с всичка сила.Виж, и 20 % съфинансиране откавзат мнозина. А безплатното … и шамар, псувня, ругатня да е, става. Хеле пък саниране! Стой, та гледай! Нищо, че няма да стане, не е важно…

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *