Водата

188_8850_3 151_5194

150_5066  picture-1433

kn-4eeeechmaСелата на общината и в самото Кочериново са без вода последните дни, каза кметът на града Иван Минков. Обяснението са студовете – това, че за да не замръзват чешмите им, в много от домакинствата ги пускат денонощно, което намалява налягането. Водоподаването на общините Рила и Кочериново е гарантирано – то става от най-високоразположения язовир у нас „Калин“ /2 394 м./ и от съседния „Карагьол“. Водата първо задвижва турбините на ВЕЦ „Калин“, който от седмица работи на max заради голямото натоварване на енергийната ни система, а след това „влиза“ по централния водопровод за Рила и Кочериново. „За целия януари са направени разчети каква вода ще се ползва от ВЕЦ-а, т.е. и колко вода ще се подава и до двете общини. Проблемът е в разходването. При студено време винаги може да се създаде критична ситуация“, каза кметът Минков. В сряда единствено в с. Стоб питейната вода не достига, добави градоначалникът. От Кюстендилска вода поясниха, че при това село замръзнали двата дренажа.
В близкото село Пороминово над 200 души са се включили в подписка заради безводието и заплашват, че следващата им стъпка ще е да блокират пътя за Рилския манастир. Според някои от засегнатите проблемът при тях идва от съседната община Рила. Там абонатите нямали водомери, пишат сметки на „халваджийски тефтери“ и изразходват кубици като за 25 хиляди души, а са около 2000. Решението е Кюстендилска вода да принуди абонатите в Рила да сложат водомери и да използват разумно. В Рила отричат те да вземат водата за съседното Кочериново. Намалелият дебит на река Елешница, която също водоподава за двете градчета, също предизвиква нарушения с питейната вода, казаха от „Кюстендилска вода“ по повод недоволствата по Рилското корито посред зима. И там не са склонни да допуснат, че има водна война Рила срещу Кочериново. Макар, че рилчани са на по-високото. И то се знае, че ще ползват колкото си искат.
Проблемите са други. Лятото – воден режим. Ясно защо. Зимата водна суша. Лятото може да се карат водоноски, зимата – ще замръзват. Ще трябва хората да топят сняг или да почистват бунарите си. Защо по цялото Рилско корито са без водомери. По циганските махали вече се опитват да ги наложат, по Рилско – не. Как няма да пускат поголовно чешмите срещу замръзването тогава. Над 90% от водата в Рила не се плаща, гневят се в съседното Кочериново. Заради народната любов кметовете на общините изобщо не поставят въпроса с водомерите. От „Кюстендилска вода“ също са пас. Има и регионална водна асоциация с щатна администрация /макар и само трима/. Защо тия чиновници не тръгнат да упражняват контрол и да създават ред. Не е ли ясно, че през януари реките замръзват, а през юли-август пече до 40 градуса, дебитът пада, градините по дворовете се поливат ден и нощ. Кой не знае, че е така. Поне водомери да има, та и таксите, а и глобите за водните нарушения да се плащат.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" ðèáíèòå ïðîõîäè, êîèòî ñå ïðàâÿò ïðè ñ.Ïîðîìèíîâî, ùå ñïàñÿò ïîïóëàöèÿòà íà áàëêàíñêà ïúñòúðâà ïî ðåêà Ðèëñêà. Ïðîáëåìúò å îò 15 ãîäèíè, ñïîäåëÿò ìåñòíèòå õîðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  193_9340

449_4967_2  194_9474

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *