Калинката Тимчев

kn sluchalkki

Êí - Íîâîíàçíà÷åíèÿò øåô íà äóïíèøêàòà áîëíèöà Ðîñåí Òèì÷åâ ñè îòíåñúë îòâêúùè ñòîë â êàáèíåòà, íàçíà÷èë ñè è 19-ãîäèøíà çà ñåêðåòàðêà, êîìåíòèðàò èç ãðàäà èçâåñòíèÿ êàòî "áóéíà ãëààâ" çäðàâåí ìåíèäæúð. . Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Прокуратурата в Дупница разследва бившия шеф на общинската болница Росен Тимчев, съобщиха от обвинението. Срещу него са подадени два сигнала – единият е от председателя на минипарламента в Дупница Ивайло Константинов, а вторият от Агенцията за медицински одит. Образувано е досъдебно производство за съставяне на документ с невярно съдържание, Тимчев се разследва и за упражняване на професия без съответния документ за това. Досъдебното производство е по чл. 308 и чл. 324 ал. 2 от Наказателния кодекс. Ако се докаже вината му, го грозят до 3 години затвор по едното и до 8 години по другото обвинение, разтълкува нещата говорителят на обвинението в Дупница Емил Павлов. Същевременно все още не са ясни резултатите от назначената от общинския съвет комисия, която трябваше да извърши приемо-предаването на активите на болницата и извършената проверка. Може Тимчев да е оплескал работата още повече.

kn Tim4evvv

Как стана така, че Тимчев, разследван и за пари за ремонта на черква в Сапарева баня, задържан в недалечното минало като щурмовак от първите редици на митинг на ГЕРБ пред парламента, се оказа „калинка“. Тия, дето го предложиха за шеф на дупнишката общинска болница, не им ли мина нещо през ума, че „тоя човек нещо…“ То за пазач на някой порутен соцобект какви ли не процедури, тестове, комисии изпитни се назначават, а за посегналия и на черковни пари, фалшифицирал диплом за завършен здравен мениджмънт гербаджия, едно гласуване в дупнишкия парламент при управляващ ГЕРБ и готово. Иначе Тимчев, син на националния консултант по онкология проф. Костанта Тимчева, добре го отиграваше като болничен шеф на запътилата се към моргата общинска болница в Дупница. „Да му захвалиш“. Направи решителни реформи – съкрати персонал, закри отделението по хемодиализа и др. И даваше смели ултиматуми към министъра Петър Москов по ощетилата болницата на Тимчев така нар. „здравна карта“. Често даваше изявления и общуваше с медиите. Назначи си суперсекретарка на юношеска възраст /замалко/. И т.н. Какво ще стане с досъдебното производство, ще се види. Но Тимчев не е герой и не може да обере лаврите на мним доктор. Геният по тази дисциплина се нарича Валентин Цеков от кюстендилското с. Пиперков чифлик. Човекът бива завеждащ отделение, шеф на болница за белодробно болни, инспектор от правосъдното министерство и пр. Лежа в пандиза – не за дълго. Излезе и отново тръгна да пътува „на стоп“ и клечи по спирките. Не е ходил по митинги на ГЕРБ. За разлика от Тимчев. Който даже е задържан. Но пуснат.

  Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *