Колко са навън

С 2 583 души или с 2% е намаляло населението на Кюстендилска област през 2016 год. в сравнение с предходната 2015 год., обявиха от териториалното статистическо бюро. Към 31 декември 2016 г. населението на областта е било 123 431 души, което представлява 1.7% от населението на България и нарежда региона на 21-о място по брой на населението в страната . Статистиката е безмилостна. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в областта. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26.4% от населението. Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който е под средния за страната. Увеличава се броят на починалите лица и коефициентът на обща смъртност.
Ето още малко числа. Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в региона са 14 706, или 11.9% от общия брой на населението в областта, като спрямо 2015 г. този дял се запазва. За област Кюстендил към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 62.1%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2015 г. този коефициент е бил 60.7%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.7 години през 2001 г. нараства на 44.7 години през 2010 г. и достига 47.4 години в края на 2016 год. Неравномерно е разпределението на населението по общини в област Кюстендил. Общо 77.3% от населението на областта живее в двете най-големи общини – Кюстендил и Дупница, и двете с население над 40 хил. души. С брой на населението под 10 хил. души са останалите седем общини, които обхващат 22.7% от населението в област Кюстендил. Най-малка по брой на населението е община Трекляно, която е и най-малката община в страната. В нея живеят 835 души, или 0.7% от населението на областта. Най-голяма е община Кюстендил – 54 645 души (44.3%). След нея е община Дупница с население от 40 789 души, или 33.0% Броят на починалите през 2016 г. в област Кюстендил е 2 485 души. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 12 случая, или с 0.5%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо в областта. Коефициентът на обща смъртност в област Кюстендил е 19.9‰, а за страната – 15.1‰. През 2015 г. в областта този коефициент е бил 19.5‰. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2015 г. е 10.2‰. И т.н. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в област Кюстендил през 2016 г. оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 957 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта, авторитетно казва статистиката.
Няколко въпроса. След като населението на областта е 123 431, от които до 15 години -14 706, а до 18 г. поне още 5-6 хиляди, откъде в избирателните списъци е над 135 хиляди. Откъде се вземат тия около 25 хиляди „мъртви души“ – с двойно гражданство ли, чак па да са станали 25 хиляди… Второ. Знаят се колко са в гроба /за 2016 год./, колко е отрицателният прираст, а защо никой никога под никаква форма не казва аджеба колко народ от региона е навън. Не къде са, а колко са до бройка, към дата 31.12.2016 год. – примерно. Няма данни – ни от Статистиката, ни от МВР, ни от ГРАО и ЕСГРАОН към общините, нито областни и пр. Всички помним атентата на летище Сарафово със загиналите израелски туристи. Пълна бъркотия, кървави сцени, разследвания. Няколко дни по-късно мина някаква санитарна команда и провери по кв. милиметър терена на атентата и събра до прашинка всичко намерено като останка от взривените евреи. И доста българи – разпръснати къде ли не, гинат при катастрофи, инциденти, атентати и др. Ама хайде да се намери администрация ли, отдел ли, комисия ли – но да ги обяви до човек, толкова, толкова и толкова към тая и тая дата са в чужбина. А след това и по региони. Трябва.

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.