Всички на алеята на любовта!

181_8106

photo_big_238315[1]

Доброволци, организирани от централното градско читалище „Братство“ обновиха откритата преди 9 години „алея на любовта” в лесопарк „Хисарлъка”, съобщиха оттам. Точно по читалищен проект през 2007 год. беше изграден „амурният кът“ над Кюстендил. Така беше спазена традицията. В града, където от десетилетия /или от векове/ лекуват женски и мъжки стерилитет, имаха пътека на здравето. Водеща пак накъм Хисарлъка. Дори и площад на любовта имаше – площадът при гарата, където местни мераклии причаквали и посрещали курортистки, току-що слезли от влака, и им предлагали гид услугите си. Чешит разказваше как от гаровия площад на запознанствата се сближил с жена от Търговишко. Останала една смяна, 15 дни. Не бездействали тия две седмици. След година и месеци му изпратила по пощата костюм – в знак на благодарност, че не я оставил да се лута сама из непознатия Кюстендил и по трудния за изкачване хълм Хисарлъка. Във вътрешния джоб на сакото имало снимка на бебе. Което доста приличало на него. До последно държал и обличал отвреме на навреме костюма. До смъртта си. Не се знае дали близките му не са разслeдвали откъде е скътал пари за цял костюм. Както и да е.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Âèíåòêàòà äî ñêîðî ñòúð÷àëà íà êúðà êðàé ãðàíè÷íîòî ñåëöå Ãîðíî Óéíî è ìåñòíèòå ñå ÷óâñòâàëè ÷àñò îò öèâèëèçàöèÿòà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Инициативата за реновиране на „алеята на любовта“ е част от кампанията „Дни на добри дела” и на все още неотшумялото начинание „Да изчистим България“, в което и този път се включиха стотици и хиляди хора от села и градове, от дружества и ведомствата, по гори и поля. „Защо да не почисти и алеята на любовта“. Доброволците са посъбрали боклук по трасето, дълго около 1,5 километра, ремонтирали са и са пребоядисали пейките, доаранжирали са съдовете за сметосъбиране, почистили са гимнастическите уреди, освежили са информационните табели. Така де – на любовта трябва да и чисто. Лабиринтът е предпочитан за разходки не само от младежи и тийнейджъри, но и от хора от средната възраст, от  доста пенсионери. Там наистина се раждат и „укрепват“ любови, из града върви лафът, че двама души в началото на маршрута си говорят на „Вие“, на връщане се водят вече ръка за ръка и интимничат по пейките и разкошните кътчета наблизо. Засега няма идея да се въведе вход за стъпящите по пътеката, по която водещо е сърцето. Няма и камери за видеоанаблюдение, патрули и екипи на ОП „Охрана“. Затова – всички на алеята, любовта не връща никого.

kn - svatba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRKNKF0011

TRKNKF0013

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.