Диагноза „болница“

Êí - Íîâîíàçíà÷åíèÿò øåô íà äóïíèøêàòà áîëíèöà Ðîñåí Òèì÷åâ çàïî÷íà ñ âúòðåøíè èêîíîìèè è ðåîðãàíèçàöèè â çäðàâíîòî çàâåäåíèå. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ Росен Тимчев

181_8150
Със 105 се намаляват леглата в двете болници в Дупница по новата здравна карта – закриват се 60 легла в общинската и още 45 легла в частната болница „Св. Иван Рилски 2003“. Така общинската болница остава със 126, а частната с 95 легла. Това предизвика люто недоволство и готовност за протести от страна на ръководството и екипа на общинската болница. оглавена наскоро от бунтара от екцесиите пред парламента през 2013-а Росен Тимчев. За него изготвената здравна карта е несправедлива и омаловажава дейността, която извършват отделенията и екипите на здравното заведение, на което е шеф. Общинската болница в Дупница била единствена в Югозапада, където се правят безкръвни операции, за разширяване на обема на тези операции са нужни средства, които обаче не са предвидени по клиничните пътеки, обявява той. На което от частната дупнишка болница искрено се изсмяха, че това не е вярно и издава „лека неадекватност“ на колегите от общинското здравно заведение. Тимчев напада и районната болница в Кюстендил. Видите ли, тя е едно норвежко пристанище, където нищо не се случва, нищо не се прави, но и леглата й не ги режат. Кой знае защо. В обобщение – „ще трябва да работим в условия, поставени от хора, които нямат никакъв досег с реалното здравеопазване, какъвто моите колеги имат и спасяват човешки животи, а не седят на хладно в кабинета в министерството да си пишат извънредна работа за заплата за 10 000 лв. на месец“, изрази негодуванието си пред медиите Тимчев, който има диплом по здравен мениджмънт.

Бюджетът за болнична помощ в област Кюстендил не е по-малък от този през 2015 година, коментира за Дарик директорът на РЗОК – Кюстендил д-р Сашо Котев, след подписването на договорите с лечебните заведения. Средствата за кюстендилската болница са били 7 104 075 лв., за общинската болница в Дупница – 3 592 324 лв., а за частната болница в Дупница – 5 805 172 лв. или двете болници в Дупница са усвоили над 9,3 млн. лв. Подобно е съотношението между лечебните заведения и за първите 4 месеца на тази година, контрира претенциите на дупнишкия болничен шеф Тимчев шефът на регионалната здравна каса д-р Сашо Котев. „Разликата е видна, но това са реалностите, да не се спекулира, че едни болници се толерират за сметка на други. Болниците в Дупница получават общо повече от тази в Кюстендил, защото обслужват повече пациенти, поемат и тези от община Бобов дол. Така че, парите следват хората и не се разпределят по административен или друг безпринципен начин“, разяснява принципите на здравеопазването на областно ниво рентгенологът д-р Котев. През 2015 година, пациентите преминали през МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил са били 12 300, в МБАЛ „Св. Иван Рилски“- 7 000, а в МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003“- 8 150, добавя той.

Picture 1005

bolnica
Числа и цифри, цифри и числа. А на пациента ли, не само на този в Кюстендил и Дупница, не му е ясно що за качество в здравеопазването му отрежда системата. „Парите следват хората“. Така е и в образованието с делегираните бюджети. Затова на матурите 1/3 от оценките са двойки. В болниците, ако има някакъв тест как се справят работещите в системата, двойките ще са много повече. Здравето е безогледен бизнес и ще става все по-зле. А състоянието на болниците е диагноза. Бог на помощ! не сама заради днешния Спасовден.

162_6237

444_4451

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *