Банщица ще кротува 100 години

Маловодната колкото една бара в наши дни река Банщица, течаща през целия Кюстендил, няма да излезе от коритото си поне за 100 години. Това е заложено в проекта за корекция и облицоване /зидане/ на коритото и бреговете и, реализиран през 70-те години на миналия век. Тогава от ОК на БКП възложили на хидролози, геодезисти и специалисти по териториално селищно устройство да разработят нещата така, че да се гарантира пълно спокойствие откъм наводнения за града. Просто е пресметнат дебитът и водосборът на изворите и потоците, даващи началото на реката – при всякаква промяна на климата, за 100 години. И тогава е решено колко високи да са каменните зидове по брега и, как да се окамени самото корито и т.н. Изпълнението на проекта е перфектно – от тогавашните Строителни войски, от Благоустройство и комунално стопанство. Кметството, при тогавашен кмет Георги Михайлов-Михаката, контролирало. Иначе самият проект е замислен и реализиран от-до под персоналното наблюдение на тогавашния секретар на ОК на БКП инж. Никола Тасев – Чичо Кольо.Така реката заспива – и в буквалния и в преносния смисъл на думата, за столетия. А иначе не е била кротка. При едно прииждане дотам наводнила брега, че се удавило детенцето на известен лекар от града – пози, боже!
Банщица дотолкова е укротена, че сега по брега и могат и се правят всякакви интерпретации. В първия си мандат кметът Петър Паунов искаше да я покрива цялата. Не се знае кой и кое го отказа. Но пък вече върви проект за префасониране на крайречното пространство. Багерите къртят неуморно, вади се стар паваж по единия бряг и се полагат бордюри, плочки. Говори се, че там ще презасадят и обречените на преместване петдесетина брези от парка при галерията. Какво ще стане – ще се види. „Още като го проектирахме тогава, сме заложили възможността да се изграждат лекостроителни обекти. Така, че това, което се прави сега при реката, е нормално и законно“, отбелязва Чичо Кольо. Михаката се спамина и не може да се произнесе. Какво ще стане при Банщица, ще се види скоро. Живеещите в кв. Запад се притесняват, че багерите – спрели засега при Женския мост, ще щурмуват и горната от градската част на реката и ще пометат градинките им, ще отиде зеленчукът , отглерждан с невероятно старание и денонощно усърдие. Няма страшно, строителите не са от бързите, не са като Строителните войски може и да спрат при Женския мост, просто парите да свършат дотам. И да продължат например след 10-15 години. Ще се види. Има обаче нещо друго. Така и така са я разбутали в долната й част реката – нека се направят съоръжения, филтри, пречистване и пр. – така, че да не мирише и смърди лятото. Някога и риба са ловели по Банщица. За 100 години са я укротили от ОК на БКП-Кюстендил, нека за 100 години напред и да е чиста и да не мирише.

 

 

 

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.