Latest news

Цветя и дюнери за първия учебен звънец

Цветя и дюнери за първия учебен звънец

15-1  15-2

15-3Успешно започна учебната година във всички училища в Кюстендил. По традиция училищните настоятелства и ръководствата на учебните заведения организираха празнична програма, посветена на първия учебен ден, в която основният акцент бяха първокласниците. Тази година броят на децата, прекрачили за първи път училищния праг на територията на областта, е 991 / м.г. са били 1017/. За първокласниците в Кюстендил бяха подготвени като подаръци от общината православни буквари, а учениците в първи клас от Дупница получиха тетрадки, скицник, химикали и линийки. Във всеки един от училищните дворове беше издигнат българският национален флаг. Кметът на община Кюстендил Петър Паунов беше гост на откриването на учебната година в Първо основно училище, където посочи, че само училището и семейството дават повече, отколкото искат. „Тази прекрасна емоция може да бъде дадена само от българското училище. Ако погледнеш с любов – получаваш огромната обич на учителите и на приятелите си, ако погледнеш с интерес – получаваш букет от знания, който превръща живота ти в една неповторима приказка. Надявам се, че няма да забравите никога тази любов и ще изживеете най-прекрасните си години тук”, каза кметът Петър Паунов.Посланикът на Холандия в София Том ван Оорсхот пък откри новата учебна година в училището „Христо Ботев“ в с. Невестино, съобщиха от общинската управа и ръководството на школото. Съорганизатор на визитата е ромската фондация „Амалипе“ – от 186 записали се за новата учебна година само 35 са местни, останалите се извозват с 3 автобуса до ромския кв. Изток в Кюстендил всяка сутрин, отделно два буса на общината събират сутрин децата от 23-те съставни села, а кола на училището всяка сутрин ходи да докарва ученик от с. Пастух. Средно всеки един ученик на училището, което е единствено на площ от 400 кв. километра, струва по 1 680 лева годишно, пресмята директорът на учебното заведение Валери Стоилов.

Що за тупурдия е стартът на учебната година. С тия цветя, аранжирани за по от 5 лева нагоре. Дечица вървяха с по два букета в ръце – единия за госпожата, втория за директорката. А защо, кой и кога е казал, че трябват такива охарчвания и натягания от страна на родителите /децата не са виновни/. Същите тия подарени уж с любов, всъщност по заръка на мама и тате, скъпи китки, можеха да се видят положени на земята на входа и покрай пътеката на някое от заведенията по центъра на Кюстендил. Където за места се конкурираха учители и ученици. „Няма места“ , трескаво си препращаха по мобилната техника за връзка и преподаватели и учениците им. На няколко места съжителстваха на съседни маси – на една се веселяха и черпеха „даскалите“, на другата „подрастващите“. А цветарите очаквано намазаха и печелеха най-много. Още от понеделника започнаха да се стягат за богат улов. Ръсеха китките с вода да не жеглясат при горещото септемврийско слънце. И дюнерджиите и флорабургерджиите – също. И те калкулират суперпостъпления за деня 15 септември. Защото след знамето и химна, след православния буквар и др. кметски армагани, връчени им за пред церемонията – и учители и строените за откриването деца и тийнейджъри се втурнаха към заведенията. Така ще и при завършването на учебната година. Пак цветя /китки/, кръчми и дюнери…

img_4519  img_4511

img_4485  nev6

img_4500

Юг News

 

Хубава си, моя горо – миришеш на старост

Хубава си, моя горо – миришеш на старост

 

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b01  img_3011

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b02  %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b000091

173_7309

Чудесно, ама всичко намирисва на пиар кампания, нещо преднамерено има, разпоредено. Защо ще слагат табели на старите гори. Това не е ли човешко вмешателство с користна цел. Те затова са стари, защото там човешкото присъствие ги е пощадило, още не е стигнало до тях. Кой ли горски шеф или зам.-министър готви някоя научна дисертация, професура и пр. и разпореди тази акция да се обозначат вековните гори като резервати. Може би туризъм? В същия този Осоговски балкан имаше три достолепни буки – дали името на цял дял от Осогово. От тях преди време се опитаха да направят рекламна фигура, нещо като „билборд“. Отрязаха ги до над средата, заковаха ги. За няма и година трите буки изсъхнаха. Да не стане същото и със 140-годишните буки над Богослов. Впрочем букът рядко достига век – век и половина. На тая възраст гние отвътре, образува хралупи. За разлика от мурата, от дъба, от цера и др. Дали горските, които отведоха журналисти над Богослов, правилно разчетоха възрастта на буките. Или ще го четем в някой пореден проект за стотици хиляди евро или пък в докторската дисертация на някой на висока позиция в земеделското министерство например. А има и друга амбиция – и планината Осогово да стане природен парк. Затова преди годи и рис „хванаха“, т.е. снимаха, била се появила мечка, сега взеха да фиксират и вековните буки, след като по Осогово няма мура. А един парк са инвестиции, дотации, проекти, администрация и пр. и пр.

img_1434_r1  479_7931

Êí - 100-íà áóêè ñà îòðÿçàíè è íàòðúøêàíè ïî êîðèòîòî íà ðåêàòà "Äÿâîëñêèòå âîäè" ïîä Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð, ñèãíàëèçèðàõà ïëàíèíàðè îò Êþñòåíäèë. Îã åêîìèíèñòåðñòâîòî ðàçïîðåäèõà ïðîâåðêà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Âîäîïàäúò "Äÿâîëñêèòå âîäè" ïîä Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð å îñîáåíî àòðàêòèâåí ïðåç ïðîëåòòà, ïðè ñíåãîòîïåíåòî, ñïîäåëÿò ïëàíèíàðè ïîñåòèëè òðóäíîäîñòúïíîòî ìÿñòî. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Юг  News

Пожари и пожари

Пожари и пожари

sl742496  sl742483

Сигнал за пожар в сградата на областната администрация е постъпил в РСПБЗН – Кюстендил, в 14 ч. Сградата е сериозно задимена, в помещението, в което е тръгнал пожарът, е имало работна среща с участието на повече от 30 души. 2 минути по-късно екипите са на място, пусната е гасителна линия, поради паднали препятствия върху евакуационните пътища останалите в залата хора са спасени с ползването на автоматизирана стълба. Няма пострадали хора, предотвратени са материални щети, пожарът е потушен, опушени са стени. Така драматично са описали в бюлетина на областната дирекция на МВР демонстративно занятие на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, проведено през толкова упорито анонсираната седмици наред Седмица на пожарната безопасност. Пълно беше с изяви и демонстрации през цялата тая седмица. Почти не остана детска градина, в която да не гостуваха екип огнеборци, или пък да не заведоха малчуганите на полигона пред пожарната, където да им дадат да пипнат маркуч и да хванат струйник, да сложат каска, да не им вземат акъла на дечицата с пожарникарските стълби и оборудване.

Êí - Èçãîðåëèÿò â ÷åòâúðòúê âå÷åðòà åòàæ îò êúùà íà êþñòåíäèëñêàòà óë."Àíòèì I" áèë ðåìîíòèðàí íàñêîðî.  îãíåíèÿ àä èçãîðÿëà 6-ãîäèøíàòà Êàëèíà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn-puckekk-1

РСПБЗН–Кюстендил, която обслужва територията на 3 общини – Кюстендил, Невестино и Трекляно, проявява висок професионализъм, доказателство са постигнатите отлични резултати по обезопасяване на обектите, при проведените успешни пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. От началото на годината от РС ПБЗН са обслужени 359 произшествия – 52 от тях са пожари с материални загуби; 140 пожара са причинени от безконтролно палене на сухи тревни и др. горими отпадъци. От пожарите е унищожена 1120 кв. м покривна конструкция, 4,4 т фуражи, иглолистна гора – 5 дка. Статистиката е пребогата. Само дето има пожари и пожари. На кюстендилската ул. Антим – I още чуват писъците на 5-годишната Калина, момиченцето умря в огнен ад в дома на семейство. Съседите чували писъците на момичето, но не могли да помогнат. В квартала са готови да обвинят и огнеборците, чиято техника аварирала и се забавили, нямали и вода – първата пожарна пристигнала незаредена. Шефът на областната дирекция на полицията ст. комисар Елиан Стамболийски каза тогава, че това са неверни интерпретации, според него екипите са действали бързо и навременно. Официално няма как да се коментират такива ситуации. Други се сещат за пожара в самата сграда на полицията пролетта – що за бдителност, щом и там гори. И т.н. Шест семейства от Кюстендилско никога няма да прежалят загиналите четирима полицаи и двама пожарникари, разкъсани при пожара и взрива в складовете за взривни материали при Големо село на 4 септември 1999 год. Финалното решение на съда е, че при случая шефовете на пожарната в Бобов дол и в РПУ са действали неправилно – гасенето и противодействието на ситуацията налагало да се прави друго, да се действа от разстояние. Само преди седмица лумнаха тютюневите складове в Дупница – на метри срещу комплекса е районната противопожарна служба. Справили се, но изгорели към 5 т. тютюн, поточна линия. Говорим за превантивните мерки – толкова ли е трудно тези складове да се надзирават и обезопасят октъм пожари.

oooooooogneno  20160913_104115
Затова – по-скромно с демонстрациите пред дечицата, с хвалебствията през Седмиците, с наградите, с разните турнири „млад огнеборец“ и пр. Тия дни за пореден път вървяха филми по телевизиите за действията на спасителите и пожарникарите, някои от тях се включиха доброволно, след взрива на двете кули на Световния център в Ню Йорк на 11 септември 2001 год. Колко пожарникари загинаха, оцелелите колко живота спасиха и колко тела извадиха изпод милионите тонове руини. И нямаше хвалби и демонстрации, грамоти и т.н…

006

Юг News

Първият клас

Първият клас

kn-parvolllllak991 малчугани са се записали в първи клас за започващата учебна 2016-2017 година в Кюстндилския регион , съобщават от РУО. Оттам уточняват, че бройката е с дата 30 юли т.г. и тя ще бъде променена до 15 септември т.г., когато ще се знае точният брой на учениците по класове. Същевременно от служба ГРАО подават 1 189 деца, които след три дни трябва да влязат в класната стая в две начални и 21 основни училища в областта. Т.е. около 200 първокласници се „губят“. „Това е обяснимо – няма как всички родени в региона, които сега стават в първи клас, да са записани в училища в региона. Много семейства се местят в други населени места или пътуват в чужбина заради липсата на работа или търсенето на по-подходяща работа от родителите. Нямаме обаче конкретна информация колко деца са в чужбина“, коментира Маринела Александрова, старши експерт по начално образование в инспектората.
Записаните според данните по общини първокласници се „разпределят“ така: Кюстендил – 420, Дупница – 409, Бобов дол – 41, Сапарева баня – 53, Рила – 12, Кочериново – 17, Бобошево – 13, Невестино – 23 и Трекляно – 3. В треклянското училище има увеличение на учениците – до осми клас от 38 на около 50, похвалиха се от общината. Както и да се броят обаче, числата показват, че първокласниците в Кюстендилска област са намалели – в предходната учебна година те са били 1017. То е ясно – населението на региона намалява с около 2 хиляди годишно, родените деца са по-малко, сочат данните на статистиката.

  177_7798  Êí - çà ñòðàíèöàòà çà "Òðóä" åè "24 ÷àñà% Êìåòúò íà Êþñòåíäèë ïåòúð Ïàóíîâ ïîäàðÿâà íà ïúðâîêëàñíèöèòå çà ïúðâèÿ ó÷åáåí äåí "ðåëèãèîçåí áóêâàð" - ïðàâè ãî âñÿêà ãîäèíà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Ясно е, че стотици ще са първолаци по чужбина – и където няма българско училище, ще сричат на немски, английски /най-вече/, на испански и т.н. И няма да им подари кметът на Кюстендил Петър Паунов религиозен буквар на 15 септември /то кой ли първолак ги чете, ама…/. Нашенчето ще се чувства като сирийче бежанец, ако има такова записало се в примерно в харманлийско школо. Сирийците поне имат оправдание и мотив – бягат от война, от касапница в Алепо и къде ли не в държавата им. А нашите от какво бягат. И децата са с тях. Разликата е, че нашите се спасяват поединично, сирийците – масово и на групи. И не през летищния терминал, а по море и през телени огради.

183_8355

Но да почустваме вълненията на нашия първокласник – нищо, че намалява като брой по родните школа. Сега тръпне – два дни до първи звънец. Какво ли го мъчи. Едва ли е букварът и тоалетът, който майка му стяга, за да го нагласи за пред другарчетата и класната му. Ще го вълнува дали повечето от класа му са цесекари и левскари, фенове на кой от английските тимове са. Дали ще му дават да си носи в раничката смартфона и да си цъцка по него – и когато учителката се опитва да му задържи вниманието върху урочното съдържание. Дали край училището няма да се навъртат ония, квадратните и с яките татуировки и с моторите за по 50-60 бона, истински зверове. Какво ще има на лавката до школото му, на кафето малко по-нататък. Кога ще е първата ваканция. И т.н. „Мен ли съдбата отдери да видя как учителката ми се люби с кварталния крадец“, пише един от големите ни съвременни поети. И това го има – в поезията и буквално. А, ето – първият звънец вече бие.

158_5852  182_8213

177_7785_r1

Юг News

Кюстендилско саниране

Кюстендилско саниране

Êí - çà Îáùåñòâî Öâåòíî ïàíî è 2,5-ìåòðîâà ôèòóðà íà áîãèíÿòà íà çäðàâåòî, ÷èñòîòàòà è õèãèåíàòà Õèãèÿ ñà îò ìíîãîòî àòðàêòèâíÈ êúòîâå íà Êþñòåíäèë.. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

  bl1  bl2

bl4

С освет, отслужен от бившия архиерейски наместник на града отец Венци Шияков /71г/ и лента, прерязана от областния шеф Виктор Янев, беше „пуснат“ новосанираният блок 1-А на бул. „Цар Освободител“ в Кюстендил. Довършителните работи по обекта са финализирани в срока и качествено, блокът е един от първите, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност, в града. „Това е вашият дом и домът на вашите деца и внуци, затова го съхранете и поддържайте отговорно дълги години“ – каза пред събралите се и празнуващите собственици и обитатели на жилищата губернаторът Янев. Живущите се радват и на друго – че не са били обезпокоявани по време на ремонтните дейности и са много доволни от крайния резултат и качеството на ремонта, не са имали конфликти със строителите. Те благодариха на своя домоуправител за всеотдайността при организирането на документите и тичането по санировката.

  img_20160602_143639  Êí - Áëîê-5 â êâ.Ðóìÿíà âîéâîäà" å ïúðâèÿò, êîéòî ñå ñàíèðà, â Êþñòåíäèë, îáÿâèõà îò îáùèíàòà è îáëàñòíàòà óïðàâà. Ðåõàáèëèòàöèÿòà ïî íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ùå ñòðóâà 431 962,50 ëâåâà /áåç ÄÄÑ/. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Не навсякъде нещата са така гладки и затрогващи. Има комшийски търкания, обвинения и дори заклинания по повод санировките. Собственици на апартаменти спекулират с подмяната на дограма при санирането на блоковете, коментират от общината. Тези, които са подменили дограмата си преди санирането, като констатират, че старата дограма е по-некачествена, искат да им я сменят сега безплатно, а старата да си я продадат като втора употреба. Други пък настояват да им я платят, ако не бъде сменена. Има и случаи, при които по-заможни семейства претендират защо по-несъстоятелният им съсед сега ще получи нова дограма и саниране, без да си е мръднал пръста и без да похарчи и 1 лев. И мързеливите намазват в случая. Това създава междуособици сред съседи по кооперациите. „Моя син бъхта по Испания да изкара пари и да санираме апартаменто преди 3 години, а тая парантия под нас я мързи и да се умие, а сега я санират безплатно. П-ю, такива да ги гонят от блоковете“, кълне активистка в една от кооперациите в кв. Запад. Минувачи намират мана на първия саниран блок-5 в кв. Румена войвода – един с един прозорците по фасадата не си приличали като размер и изработка! Други претендират за качеството на материалите – работници, сред които и турци и помаци и цигани, споделяли, че им е наредено след изваждането на материалите да събира опаковките в специален контейнер, за да не се разбира каква марка материал или детайл се слага. Е, няма угодия…
Други кюстендилци пък казват, че се включват сами да помагат в общите работи по санирането на кооперацията им – така следят отблизо как се прави ремонтът, а и да стане по-бързо – преди есенните дъждове и застудявания. Пак типично нашенски прийом – доверие никому, всичко „око да види, ръка да пипне“. Така си е…

bl61

Юг News

Пустият Босилеград

Пустият Босилеград

%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-4  hpim3822

432_3264

За пореден път по Босилеград стават разправии. И тази година на 8 септември там правили честване на „освобождението на града от българската фашистка окупация“, с възмущение съобщиха от екипа на културно-информационния център /КИЦ/ на сънародниците ни. Организатор е съюзът на бойците на народно освободителната война /СУБНОР/ в Босилеград, това са о.р. офицери и сержанти от Западните покрайнини – каквито си ги имаме и във всеки наш град и са много активни, уточниха босилеградчани. Те редовно правели поклонението на „партизанската чешма“ в центъра на Босилеград до паметника на Левски. Това е още едно доказателство за ксенофобската и комунистическа културна среда, в която продължават да живеят българите в Сърбия, се казва в съобщение на КИЦ-а до медиите.
Подобни демонстрации – макар и правени уж инкогнито, по партизански, но които не ги спират властите в Босилеград, са обидни и провокативни послания срещу България, срещу всички честни и просветени българи в Сърбия и срещу добросъседските отношения между двете държави, казват от културния център. „Използвайки фалшификациите на сръбската комунистическа историография от времето на Студената война, организаторите на отбелязването на „деня на освобождението на Босилеград от българския фашизъм” вече няколко години отправят обидни антибългарски провокации, които биват премълчавани от страна на официална България. С подобни антибългарски мероприятия представителите на крайния великосръбски национализъм и комунизъм в Босилеград продължават да се отнасят към България като към вражеска страна и да насаждат антибългарски настроения срещу българите в Сърбия, при това без никакво историческо покритие. Да се говори за „българска фашистка окупация” на Босилеград по време на Втората световна война – при положение, че по същото време под фашисткото управление на генерал Милан Недич Белград е обявен за единствената европейска столица, освободена от евреи, е безочна и вулгарна подмяна на историческите факти. Още по-безсрамно е това, че тази провокация се прави от хора които и лично са се облагодетелствали от същата тази „фашистка и окупаторска” България – децата им завършиха образованието си по Постановление № 103, а самите те се ползват с привилегиите и предимствата на българското (и европейско) гражданство като карат коли с български регистрационни номера. Крайно неморално е точно хората, които се ползват с хуманитарна и медицинска помощ от България, да се гаврят с името на България като „фашистка” страна, която била „окупирала” Босилеград, и да величаят „демократична Сърбия” като „освободителка” от България!? По този начин те подкопават усилията на Сърбия за членство в Европейския съюз“, се казва в съобщението. Демократичният съюз на българите и КИЦ „Босилеград“ призовават правителството на България да реагира пред сръбското правителство – така, че в Босилеград да не се говори с езика на омразата към българите и България.

%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0  %d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-5

517_1753_2  %d1%81%d0%bd%d1%81-2
Думи-думи, но си е вярно, че в „пустия Босилеград“ стават почти всеки ден „патаклами“. Че в свилия се вече под 4 хиляди като население град, един с друг не се имат, воюват всеки срещу всеки. И често там пращат полицейски усиления и жандармерия. КИЦ-ът срещу кмета Владимир Захариев, бизнесът, или част от частниците, срещу кмета. Напрежение има сред учителите, сред поповете. И там с постоянство поддържат каналджийството с мигранти, вървят съдебни дела. „Що има да делят у тоя Босилеград, та се карат“, подхвърлят отсам границата. И кой да се изкара по-българин по Босилеград поражда ежни, закани, препирни, сръдни и крамоли. При около 90% безработица, каквато е неофициалната информация, при никакъв поминък – и там нодуларен дерматит това лято удари добитъка, а предприятия няма. При – както твърдят тамошни активисти, асимилаторска политика на Сърбия, при такава безучастност на българската държава по повод и без повод. Изобщо – беднотия. Какво друго – казал го е народът и оттатък и отсам границата: „Сиромах човек – жив дявол“.

432_3250  432_3243

Êí -Èçëèçàùèÿò îò ãîäèíè áþëåòèí íà ñúíîðàäíèöèòå íè â Áîñèëåãðàä /Ñúðáèÿ/ èìà ñåðèîçíè ôèíàíñîâè òðóäíîñòè, êàçàõà îò åêèïà íà êóðòóðíîèíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà áúëãàðèòå òàì. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ    hpim3825

Юг News

Рубежът Гюешево

Рубежът Гюешево

db1

mno1

%d0%bc%d0%bd%d0%be2

Наш дълг е да се поклоним пред българската войска, която от създаването си до днес пази своите ненадминати дух, устрем и настъпателна мощ. Това казал министърът на отбраната Николай Ненчев пред общата гробница в село Гюешево по време на поклонение, организирано от ведомството му по повод 72-ата годишнина от операция „Деве баир“ на 9-ти пехотен Пловдивски полк, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната. Според министъра Ненчев операция „Деве баир“ е първото бойно кръщение на нашите бойци през Втората световна война. Той припомнил славния подвиг на командира на 9-ти пехотен Пловдивски полк полковник Иван Бонев и в знак на почит завърши изказването си със стихотворението „Орденът“ на неговия син д-р Боньо Бонев. За случая на гробището дошъл и самият доктор поет.

%d0%bc%d0%bd%d0%be3
Та хубаво, ама министърът да си водеше някой мастит историк, за да осветли нещата около тоя полковник Бонев и Пловдивския полк. На 5 септември 1944 г. полковник Иван Бонев получава заповед да се изнесе в района на Кюстендил, като прегради пътя за град Крива Паланка и не позволи на немските части да преминат старата граница. След ожесточени и кръвопролитни сражения на 8 септември в района на „Деве баир“ позицията е удържана, а полковник Бонев е награден с орден „За храброст“ и провъзгласен за почетен гражданин на Кюстендил. Само няколко месеца по-късно – на 9-ти март 1945 г., полковник Иван Бонев е осъден от комунистическия режим на 15 години строг тъмничен затвор. След обжалване е реабилитиран на 5 април 1946 г., но в началото на юни същата година е арестуван отново и след жестоки инквизиции е пратен в концлагера „Росица“, където умира на 10 октомври 1946 г., правилно за незнаещите пратиха в прессъобщението си от МО. И добавят. Подвигът на войниците и офицерите от 9-ти пехотен Пловдивски полк опровергава натрапените след т. нар. „Деветосептемврийска революция“ внушения, че Българската армия не е дала отпор на войските на Германия след прекратяването от правителството на Константин Муравиев на съюза с нея на 4 септември 1944 г.

trknkf0256

Ходи се оправяй! То са полкове и полковници, атаки, неописуема храброст на българския войник и офицер. А на рубежа Гюешево драмата – военна и сражева, е пълна. Костницата с мощите на около 1500 български войници и офицери в гюешевския храм „Св. Троица“, открит през 1930 год. е монументът, прославящ подвига им – е, за друго историческо време, не от първите дни на септември 1944 год., но това е положението. На св. Дух министър Ненчев беше чакан за службата в памет на загиналия български войник в пограничните според сегашното ни разположение рубежи и военни дислокации огневи рубежи. Сега, че дойде малък реванш ли е. По-скоро е бягство за няколко чака от вътрешнопартийното задкулисие по определяне на кандидат-президентските номинации, както за напрежението около бежанския наплив по границите. Ходиш до Гюешево и зачезваш от препирните кой зад кого и докога зад кого на предизборна вълна. Без да омаловажаваме нещата, но що за годишнина е 72-годишнината от сражение срещу отстъпващите германци и един пловдивски полк при положение, че Съветската армия е на Дунава и след 4 дни се установява народна власт в София. А и защо не го заведоха министъра в порутените казарми на изхода на Кюстендил за Гюешево. И там да сложи венец и да построи почетен караул. И там е гробница. На пълното МО безхаберие.

picture-261  picture-219

Юг News

Черно за белия бор

Черно за белия бор

kn boooooooooor 1
Около 500 декара бял бор в Дупнишко са изсъхнали вследствие „епидемията“ от върховия корояд, казаха от Югозападното държавно предприятие. Декарите със сигурност са повече. За увеличаващите се кафяви петна по горските масиви в селата им сигнализират и местни кметове. На тях са им дадени указания как да се борят с корояда – къде ти! Най-засегнати това лято са масиви в землищата на селата Крайници, Тополница, Делян, Дяково, както и при Горна Козница и Бобов дол. От началото на годината до края на юли т.г. са установени 286 засегнати декара и 3 235 куб. метра иглолистна дървесина. Само през август в Дупнишко са регистрирани нови съхнещи бялборови култури на площ от 211 декара. За да се ограничи разпространението, към края на август на санитарна сеч са подложени 273 декара борови гори в района.

433_3367  439_3929

161_6129Съхненето на белия бор в Кюстендилско е лавинообразно, като особено засилено е съхненето по горските стопанства в териториалния обхват на РДГ Кюстендил –„ДГС Кюстендил”, ”ДЛС Осогово”, ”ДГС Земен”, ”ДГС Трън”, ”ДГС Брезник”, ”ДГС Радомир”, казват горски специалисти. За да се подпомогне развитието и съхранението на гората почти е спрян добивът на дървесина от зелени насаждения – така нар. „зелена сеч“.

163_6381_r1Нещата с белия бор са направо трагични, ситуацията е неспасяема. 2 377 декара изсъхнал бял бор, или към 25 хил. куб.метра дървесина, общо ще бъдат отрязани в регионите Кюстендил и Перник тази година, казаха от областната дирекция по горите. Вредителят върхов корояд, който се активизира през вегетативния период на дърветата – след февруари, „няма спиране“. Според специалисти лесовъди има и друга причина за съхненето на белия бор – този вид е засаждан ударно и повсеместно при социализма като противодействие на ерозията и вече е с изчерпан или отслабен потенциал. Всяко село, дори всяко семейство, имало план по колко да засади. Грешка е и, че е засаждан на ниска надморска височина – той расте над 1000 м., но по поречието на Струма е засаждан и на 300-400 м. На такава височина почвите не са подходящи и хранителни за този вид и той изсъхва и загива, коментират горски специалисти. Промените в климата последните години също му влияят – отслабват имунната му система.

146_4700  187_8743

Остава поголовна санитарна сеч като противодействие, която обаче изглежда много е закъсняла. От дърводобивни фирми в региона коментират, че около 500 хил. куб. м. изсъхнал бял бор трябва да се отрежат в Кюстендилско и Пернишко. За цялата страна са около 2 мил. куб. метра. За нея обаче няма пазар, изсъхналият бор става само за огрев. 99% от сечта на територията на Кюстендилското горско стопанство е санитарна. Това, че се реже суха и некачествена дървесина за огрев, която на пазара се реализира по 12,60 лв. за куб. метър, принуждава стопанството да увеличи обема на добитата дървесина – ако досега се режат 3500-4000 куб. метра за месец, при пазарна цена по 17-18 куб. м. за куб. метър, то сега се налага добив по около 6000 куб. метра дървесина месечно, за да се осигурят средства за заплати на служителите, да се реализира печалба, да се покрият всички разходи, отбеляза шефът на стопанството инж. Тони Колев.

Digimax A50 / KENOX Q2Горски казват, че доставната цена на отрязаната суха дървесина ще пада още – по Родопите например стигнала до 1 лев за куб. метър, което ще накара стопанствата да режат все повече и повече. Кой ще я купува обаче. Изобщо – черно и панихида за белия бор.

Êí - Øåôúò íà äúðæàâíî ëîâíî ñòîïàíñòâî "Îñîãîâî" â Êþñòåíäèë èíæ. Áèñåð Äà÷åâ å îñâîáîäåí - ñðåùó íåãî èçïðàòèëè ïèñìî äî ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî Äåñèñëàâà Òàíåâà, êîìåíòèðàò ãîðñêè ïî ãðàäà. Äà÷åâ èçëÿçúë â áîëíè÷íè. Ñíèìêà - èçïðààù Êèðèë ÔÀËÈÍ

165_6564  kn Ralitsaa

Юг News

Цъ-единението

Цъ-единението

Saeddinenieto 2  kn Saaaedinenie 1

s3Областният управител Виктор Янев и представители на областната администрация, кметът Петър Паунов, съветници, от ръководствата на политически партии, граждани отбелязаха Деня на Съединението в Кюстендил. Пред паметника на Булаирци бяха поднесени венци и цветя, момиченце в национална носия издигна националния флаг. Толкоз за честванията. Според местни историци кюстендилци на са взели пряко участие в събитията преди 131 години. Но в града – като граничен район, активисти, населението е имало готовност да защити България и българската територия, ако това се наложи, кюстенидлци са били напълно съпричастни с каузата на съединистите. Дори след получаване вестта за Съединението в Кюстендил, който по това време е бил център на четири околии – Кюстендил, Радомир, Босилеград и Извор, се събират на митинг повече от 2 000 души. Гласувана е телеграма до министър-председателя с призив за защита на Съединението. „Кюстендилските граждани се присъединяват към изразената официална воля на нашите братя в Южна България и искат от негово височество българския княз и от неговото правителство да приемат управлението на Южна България, досегашна Източна Румелия. Тукашното население е готово по всякакъв начин да помогне на правителството ни и да подкрепи за достиженията на това свято и желано от целия български народ дело”. Аналогични телеграми са изпратени от Дупница, Радомир и село Извор.

s1  s2
Значи преди 131 години 2 хиляди излезли в подкрепа, днес до пл. Велбъжд бяха 50-60. В близкото кафене си споделяха, че имат да берат ябълки, чакат първите партиди грозде да докарат търговците, та да наложат вино. Десетки бяха по Гърция – какво ти Съединение. „Ще се съединя с жена си, ама не днеска, а довечера“, остроумничеше друг. Висок е процентът на такива, които не знаят нищо за това събитие. Голям процент от днешните българи бъркат хронологията и участниците. Дори и от микрофоните на честванията се чуват от оратори – „да сведем глави пред паметта на тези, които загинаха за тази кауза – Съединението“. Има само един загинал – майор Райчо Николов и слава богу, че не се стигнало до кръвопролития.

Picture 003Eдинственият паметник на Съединението в Кюстендил е в двора на Регионалния граничен сектор – с. Лозно. Построен е през 1998 година в двора на казармите на бившите Гранични войски. Композицията е дело на четиримата творци – Иван Русев, Мите Чудомиров, Вальо Господинов и Свилен Блажев. За изграждането на монумента са използвани три от най-хубавите антични колони, открити при археологически разкопки в Кюстендил. Издигнатите колони символизират разпокъсаната на три части България – Мизия, Тракия и Македония. Върху колоните е поставен трънлив венец, символ на изпитанията, трудностите, несбъднатият идеал на българския народ за единение. Трите колони са издигнати върху пресечена пирамида, а в подножието й са изписани трите години – 681, 1885 и 1908 г. Пресилено е да се твърди, че този паметник е правен специално за 6 септември. По-скоро обобщенията и внушенията му са по-национални. Но както и да е – и това, че паметникът стои затворен 20 години и клеясва, е показателно колко ни пука за разните Съединения. Друга интерпретация също е неуместна и не издържа  – че Съединението ни призовава и ни води към единение. Кое ни обединява. Мизерията ли. Материалната и духовната. Ще ни обединят ли празници като днешния – Цъ, най-малкото  те. И изобщо.

kn Saaaaedinenie

Юг News

Скопски полет

Скопски полет

trknkf0063  TRKNKF0002

kn pooolet

Прибиращи се от Запада за лятна ваканция и през отпуските гастърбайтъри кюстендилци ползват полети до Скопие – билетът по линията е по-евтин, отколкото през Аерогара София, казаха по празниците предпочели дестинацията. Ако от Германия до София самолетен билет е около 150-160 евро, то до Скопие е 50-60 евро. От македонската столица се прибират до Кюстендил или до някой друг град от Югозапада или до столицата с частен превоз /чака ги роднина/, или групирани по четирима вземат такси, което им излиза евтино. Вариантът се прилага и на прибиране към западните държави, в които пребивава и работи нашенецът гурбетчия. До Скопие летят обикновено самолети на нискотарифни компании. Освен това – като страна не член на ЕС, летищните такси в Скопие са по-ниски, оттам и билетът е с по-приемлива за нашенците по странство на гурбет, чийто роден град е Кюстендил или от района, коментират каращите ваканцията си у дома „чужденци“. Единственото усложнение е бавенето през някой от митническите пунктове и ГКПП-та, където заради проблема „бежанци“ контролът е затегнат и проверките са бавни.

460_6041  456_5645
Покрай тия авиовоаяжи и покрай честите екскурзии и прескачания на пазар по Македония кюстендилци са повече от категорични, че при съседите е къде-къде по-евтино и нормално като цени. Сега е сезонът за туршиите – прословутите червени чушки по Крива паланка, Куманово, Делчево са по 60 наши стотинки за килограм – в Кюстендил 1-1,20 лв за кг. Наближава гроздобер – при нас цените ще са „майка си и баща си“, в Македония – по 50-60 ст. килограма. Това олио, оцет, захар – делиш кюстендилските цени на две и получаваш македонските. Така е и в заведенията. „Поръчахме си в механа „Воденицата“ край Крива паланка и манастира „Св. Йоаким Осоговски“ две шопски салати. Бяхме компания от петима, ядохме и петимата и ни остана. В Кюстендил салатите са такива миниатюрни, че не разбираш дали си ги опитал“, констатира тираджията Даката, който живее в близко до Кюстендил село, а по празниците ходил със семейството и приятелите да се разнообрази и „поядоса“ при съседите. Да се поядосва, че преди няма и двадесетина години македонците бяха ден и нощ в Кюстендил /а и сърбите, шиптърите/ да пазаруват. На лекар и зъболекар, на фризьор, на сервиз за колата. И им беше евтино, дори и домати купуваха и Кюстендил беше станал балканска зеленчукова борса. Сега всичко се обърна. Ето, че и при самолета плащат по-малко от нас. Добре, че нямат море – и на плажа щяха да са под нивата на родното Черноморие. Впрочем капепейци на Гюешево са впечатлени, че македонците това лято ги няма закъм Несебър, Слънчев бряг, Созопол. Защо ли.

trknkf0050

Българо-македонската митница при жп гара Гюешево

стои празна и заключена и се лющи повече от 20 години.

Юг News