Latest news

Стихията миньори

Стихията миньори

kn-booooooob-dol

2014-08-29-12-33-51

Миньорите от рудник „Бабино“ при мини „Бобов дол“ започнаха протести на 500 м. под земята заради орязани и системно забавяни заплати, съобщиха от синдикатите. 120 въгледобивници от първа смяна във вторник сутринта спонтанно обявиха, че няма да излязат от рудника, ако не бъдат изпълнени исканията им за заплащането в пълен размер според КТД и редовно получаване на ваучерите за храна. Веднага от ръководството на мините започнаха разговори със синдикатите по създалата се ситуация на площадката пред рудник „Бабино“. Преговорите зациклиха, протестът продължи и през нощта.
Междувременно стана ясно, че предстои и съкращение на около 650 миньори, както и на хора от поддържащите екипи и техническите звена в рудник „Бабино“. Така е според изпратено до областната инспекция по труда в Кюстендил писмо от шефовете на „Открит въгледобив – Бобов дол“. Както и от увледомление до бюрото по труда в Дупница. Това създава напрежение по галериите и забоите, което ще ескалира, прогнозират от синдикатите. Директорът на мините инж. Красимир Чаврагански потвърди за съкращенията, процедурата вече е стартирала, съкращенията започват на 20 ноември т.г.  В рудник „Бабино“ добивът на въглища спря от 1 октомври 2016-а. Според експерти в рудника работят около 700 души, след съкращенията ще останат не повече от 100 за поддържане на съоръженията. “За месец август поради 78%-тното неизпълнение на производствения план на служителите са били наложени удръжки от заплатите и не им е платено обичайното за тях допълнително материално стимулиране“, официално обявиха от ръководството на рудника.
Врявата е пълна. Разнобоят – също. Късно вечерта, след среща при боса Христо Ковачки, информирани казаха, че наемателят освобождава мениджърския екип на мини „Бобов дол“. Т.е. шефът Чаврагански си отива. Дори се знаел кой ще го смени. И протестът в Бабино бил предизвикан и инсцениран. Сред миньорите се заговори и че им спускат по колко гласа се чакат от Бобов дол за еди коя си кандидат-президентска двойка на вота на 6 ноември. Местен превозвач се оплаква, че не му плащат и спира да вози въгледобивниците. В мините, както и в ТЕЦ „Бобов дол“, има щатни синдикалисти. Които през целия ден на спонтанния и не съвсем по правилата протест пасуваха, изчаквайки развръзката късно вечерта в София при Ковачки. Върнаха се доволни и пак зачакаха. Накъде ще избие стихията на 500 м. под земята. Миньорите тръгнат ли, става лошо. И за тях, защото им е паднало пердето, но и за манипулаторите им, които хитреят, стерилничат и пазят кожата на техен гръб и на тяхна сметка. При соца от техния труд доста станаха герои на труда. Сега от тяхно име някои се себеустройват супер. Без да слизат на 500 м. под земята и да помирисват нюмюр. Нещата се решават отгоре и по-нагоре. не надолу, най-малкото на 0,5 километра под.

2014-08-29-12-25-51  kn-zaaaaboj

Êí - Âúãëèùà ñå êîïàÿò íåëåãàëíî êðàé Áîáîâ äîë îò äåñåòèëåòèÿ - ÷ðåç ñàìîäåëíè ìèííè ãàëåðèè, èìà è æåðòâè îò òîÿ íåðåãëàìåíòèðàí áèçíåñ, êàçâàò â ìèíüîðñêèÿ ãðàä. Ñíèìêà -èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn-4aaaaavraganski

Юг News

Македонците ни зорат

Македонците ни зорат

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Ïèðèí Òðóä" Ìèíèñòúð Ñîëîìîí Ïàñè íà äâà ïúòè ñå êà÷âà äî ïèðàìèäà-106, êúäåòî ñå ñúáèðàò ãðàíèöèòå íà Áúëãàðèÿ, Ñúðáèÿ è Ìàêåäîíèÿ. äèïëîìàò íîìåð 1 äàë èäåÿòà çà ñúáîðà íà òðèòå ãðàíèöè, êîéòî ùå êå ñúñòîè çà ïðúâ ïúò â ñúáîòà /28 àâãóñò/ ïðè êþñòåíäèëñêîòî ñ.Æåðàâèíî. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  trknkf0063

image_1289792_21

Около 11 хиляди с двойно гражданство с адресна регистрация в Кюстендил или в някое от 71-те съставни села попадат в избирателните списъци за предстоящия президентски вот и за националния референдум, казаха от общинска администрация. В списъците, вече поставени пред 111-те секции, те са с по две имена и лесно се разпознават. Едва ли и единици от тях ще упражнят вота си – досега не са идвали да гласуват на нито едни избори, каза завеждащият организационния отдел на общината Мирослав Миланов. Просто не ги интересуват по никакъв начин изборите в България, каза и лидерът на просветното дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Кюстендил Анани Константинов, който поддържа ежедневни връзки с активисти на сдружения на българи оттатък границата. Другата причина е, че районната прокуратура в Кюстендил е образувала досега над 250 досъдебни производства срещу македонски граждани, или такива от Косово, които са гласували на евровота преди две години.
Така, че македонците, бидейки регистрирани адресно, само зорат общинарите в Кюстендил. Разкрита е и нова секция в кв. „Въртешево“, с № 61, поради големия брой избиратели – 1 400. Досега жителите гласуваха в една секция, сега ще го правят в две, в Клуба на квартала. Е, как няма, след като за общинския референдум преди 5 години, се разкри, че на етаж от къща в същото Въртешево има регистрирани 690 чужденци. Цяла секция си е това. Общината сама поправила покрива на помещението, където ще  е новата секция. Нищо, че няма да дойде и един македонец да упражни българския вот на 6 ноември. „Никой не плаща разходите – общината поема всичко сама“, коментира цитираният вече оргначалник на кметската администрация Мирослав Миланов. Няма селски кмет да не изругае, че македонци напират за адресна регистрация при тях, намерили са си хазаи, само някой трябва да отлита да им придвижва документите за българско гражданство. „Нищо не им взимаме – карам ги да издекламират „Аз съм българче“, но и това не правят“, свидетелства управникът на едно от големите села в Кюстендилско.

photo_verybig_9253701  copy-of-img_03611

Десетки от Македония /както и от Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина/ ежедневно са по Кюстендил – регистрират фирми, купуват коли, уреждат адреси и гражданство. Тукашни играчи и мошеници им посредничат, срещу 50-60 евро на човек. Безнаказан бизнес. 1200 македонски коли минали за един ден /в събота/ през ГКПП-Гюешево. И при комшиите се събрали 4 почивни дни – 11 октомври в Македония е Ден на народното въстание. Два часа чакали нашенци да се приберат от Крива паланка, Куманово, натоварили по багажниците грозде, пипер, стекове цигари по чантите. Стотици македонци тръгнали към Банско, за Боровец, до Велинград – за балнеоудоволствия. Ол инклузив в Банско им струвал 15 евро, казаха туроператори. Никой не спирал при Въртешево или в Кюстендил да пита в коя секция може да гласува. А са с българско гражданство. Като не гласуват на два поредни такива вота отпадат от избирателните списъци. Да им се отнеме и гражданството – и да кандидатстват отново. Айде, де!

dsc099031

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

0197794932

Юг News

 

 

 

Урожайно

Урожайно

  %d0%bf3  194_9486_2

kn-berekettЯбълка с диаметър 32 сантиметра, обрана в градината на местния овощар Йордан Николов, спечели конкурса за най-едър плод на завършилия в събота вечерта празник под наслова „Моето плодородно село“ в кюстендилското с. Багренци, съобщи кметът Иван Христов. Като отбеляза, че в Багренци е създадена най-модерната ябълкова градина в целия Югозапад. Оттук се берат плодовете за известна марка плодов сок, който носи името на селото – „Багра“. Самото име пък на селото идва според легендата от българския цар Михаил Шишман, който – като воювал със сърбите, минал оттук и си изгубил връхната дреха – багреницата. Оттам дошло и това – Багренци. Малко по-на север пък убили коня му и така било кръстено днешното с. Коняво до река Струма. В м .Спасовица при с. Раждавица царят бил ранен тежко. И т.н. Багренци прави празника си за пета поредна година, а организатор е читалището „Отец Паисий 1928“. Местните хора коментират, че по правило правели „фестивала“ си седмица преди Празника на плодородието в Кюстендил, тази есен обаче закъснели. В областния град обявиха за най-едър плод ябълка с обиколка 34 см. Изпревариха ги. „Ние сме по-сромни, с 2 сантиметра е по-малка нашата ябълка, но сме доволни и горди“, каза кметът Христов .

433_3331  187_8787

sl748998Това е то. Ябълките се конкурират по диаметър. В година, обявена от аграрспециалистите за нулева в Кюстендилско за този плод – заради студовете в края на април. Откъде ги вадят тогава тия 35-сантиметрови по обиколка ябълки – не е ясно. И други села ще си спретнат празника „Моето плодородно село“. Нали писахме, че вече има празник на картофа, на кромида и пр. Важното е да стават веселбии, сбирки, читалищна дейност да кипи. Ябълки ще се намерят – нищо, че насажденията са измръзнали на 100%. Фестивал на детската песен в Кюстендил 1:1 така е кръстен . „Златна ябълка“. Вървеше, докато в Багренци мереха техните ябълки. Урожаят е гарантиран – при всякакви условия. Иначе ходим по Македония за пипер и за грозде,  дори за боб при комшиите , ядем цяла година турски и гръцки домати, чесън от Китай, садим холандски сортове картофи. И пр и пр. Във фестивалите и тупурдиите ни бива. На полето и в градината нещо не ни се получава. Добре, че е земята – череша 34 мм, ябълка 34 сантиметра, кромид 680 грама /в Жабокрът/, тикви – над 84-85 кила. В същото Багренци преди години обрали чушка, дълга 48 см. Стопаните рекордьори я пратили на щерката и зетя, гурбетчии по Испания. Урожаят къде е – тук, или на гурбета.

trknkf0157  184_8406

Юг News

„Софиянците“ в планинарството

 „Софиянците“ в планинарството

kn-ezeratta-1  kn-ezeratta-2

kn-spasssiteli-1Дупнишкият отряд от 18 планински спасители е с възстановен на 100% статут и пое изцяло „дежурствата“ си в определения му район в Рила, каза ръководителят на екип Кирил Чолаков. Повече от година отрядът беше закрит и изваден от разчетите и „схемите“ на Централната спасителна служба, след като обвиниха дупничани в отцепничество, самообявена автономия и др. А в Дупница просто бяха регистрирали сдружение с нестопанска цел “Планинско спасяване – Дупница”. Получили като дарение от САЩ и автомобил. Завидели им „софиянци“ и чиновниците в БТС и ги изключили. Никой не иска да споменава кошмарното време, когато отрядът в Дупница беше изваден от графика, а дежурствата поеха колегите им от Благоевград /които май не са имали нищо против изваждането на дупничани/. „Буквално часове след като излезе заповедта на УС за възстановяване на статута ни се създаде ситуация със закъсал турист на Седемте езера и се наложи с бързи действия наш екип да му оказва помощ. Районът ни /от Рилския манастир до Мальовица – бел. авт./ е един от най-натоварените през цялата година. Имаме постоянна готовност да помагаме в името на живота на хората в планината“, каза Чолаков. Отрядът разполага и с една раздрънкана УАЗК-а, с която се придвижва при подаден сигнал до височини над 2 хил. метра в планината – и в най-трудните зимни и изобщо природни условия.

garo-ivan-tushev-big1Другата добра новина от спасителния отряд в Дупница е, че вече имат куче бебе – немска овчарка, която е само на няколко месеца и вече я обучават в търсене и действия при закъсали в планината. Кръстили го Ектор. Обучава я спасителят Иван Тушев, станал известен и като водач на немската овчарка Гаро. Гаро се прочу с това, че откри трупа на 17-годишната Мирослава от Перник през 2012 г. След операцията по намирането на трупа Мирослава тогавашният и сегашен премиер Бойко Борисов разпореди да се даде награда от 4 пържоли на кучето за добре свършена работа. Като ги плати МВР и тогавашният му ръководител Цветан Цветанов. Гаро така и не получи обещаните мръвки. Дали от притеснения около закриването на отряда или по друга причина обаче, но Гаро заболял и се споминал м.г. Водачът му Тушев месеци наред не могъл да си намери работа – накрая издържал тестовете за надзирател и отскоро работи в бобовдолския затвор.

Е, ако това не е грубо и брутално разпореждане на номенклатурата по София в системата на БТС и планинарството, какво е. „Какви са тия по Дупница, та ще си правят сдружения, без да питат. Да ги няма“. Вижте кои са в ръководствата на туристическите дружества – до един са създания на соц системата, комунисти. Които сега лапат от планинарството, прибират печалби, зарибяват желаещи да походят един път в месеца каби и ленивци. Или да заведат организирано някоя група до дестинация в чужбина. Просто екскурзии, които имат малко общо с туризма. И дечица да вкарат в някое „мероприятие“. И да го отчетат надлежно и да печелят. А, я вижте повечето хижи в какво състояние са. Кюстендилското туристическо дружество „Осогово“ не е ремонтирало офиса си сигурно повече от 40-50 години. Поне една витрина да сложеха отпред. Абе, казионност – пълна! Но при планинското спасяване – не, без такива!

garo-big1  ivan-tushev-kuche-garo-big1

kn-spassssiteli  kn-ezzzerata

Юг News

Отводомания

Отводомания

kn-saaad  kn-saaad-3

kn-saaad-2Административният съд в Кюстендил отказа да разгледа жалби срещу решения на общинския съвет. Жалбите са подадени от кюстендилски сдружения срещу две от решенията на общинските съветници. Първото касае избора на обществен посредник  /омбудсман/, а второто се отнася до определяне на пазарна оценка на общински имот и неговата продажба на търг. Административните съдии си направиха отвод и по двете дела. Причината – изразеното от представителя на едно от обжалващите сдружения по множество дела категорично мнение за некомпетентност на съдиите от административен съд – Кюстендил и обидни квалификации, обуславящи недоверие в обективността и компетентността при постановяване на съдебните актове. Според съдиите има тенденциозно поведение на представителя на сдружението, което цели дискредитиране на съдебната власт, уронване на авторитета на съда и пораждане на недоверие в работата на магистратите от съда. Поради тази причина делата се изпращат до Върховния административен съд, който трябва да определи друг равен по степен административен съд, който да гледа жалбите. Това пишат местни медии.

kn-saad-4Не за пръв път магистрати от Кюстендил си правят отвод, като дойде ред да се гледат кметски и общински дела и случаи. Всички от районния съд си правиха щафетен отвод, когато трябваше да се гледат серия дела срещу кмета Петър Паунов за над 30 нарушения, установени от финансова ревизия. Окръжна прокуратура,оглавявана тогава от Камен Пешев, пък си направи отвод по сигнал от Агенцията за за държавен финансов контрол срещу градоначалника Паунов. Делото отиде в Благоевград. Сега административните съдии се „отвождат“ по две дела по жалби отново, касаещи общински казуси. И кюстендилецът се пита защо все по кметски и общински съдебни предизвикателства следват отводи. Магистратите сигурно имат „железни“ мотиви и аргументи да си правят отвода по конкретните дела. Ама по кафенетата вървят коментари, че е „лесно да съдиш кокошкари и крадци от гетото“. Как е с овластените.

kn-spinok  514_1460

kn-spinok-1  kn-saaad-1

Юг News

Дупница – „Мама миа“!

Дупница – „Мама миа“!

populiarna kasa1  kn-mannni

%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2

Изпълнителният шеф на злополучната кредитно-спестовна кооперация „дупнишка популярна каса“ Георги Близнаков, съпругата Ивона и синът му Сотир са задържани във вторник, съобщиха от полицията. Те са обвинени за укриване на данъци и за лихварство. Според подадените жалби финансовите им измами могат да достигнат 4.5 млн. лв., като до момента, след проведени разпити с 43 пострадали доказаните суми, придобити от вложители, са около 1.5 млн. лв. Процесуално-следствените действия се ръководят от прокуратурата в Пловдив, където е регистрацията на фирмата. Претърсвани са и са извършвани обиски във фирмени офиси и дома на семейството Близнакови в Дупница, като дупнишката полиция само е оказала съдействие – нещата се ръководят от пловдивската прокуратура, каза говорителят на областната дирекция на МВР Катя Табачка. Георги и Ивона са с мярка 72 часа за задържане, синът Сотир е освободен след разпит.

populiarna kasa2  populiarna kasa3
Така скандалът „популярна каса“, който разбуни преди месеци цяла Дупница, а реакциите и коментарите не спират и досега, получи някаква завръзка. Сагата продължава – не се знае колко време и колко години. В периода 11 април 2016 г. до септември т.г. в районната прокуратура в Дупница са постъпили около 150 жалби от вложители в кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“. Те се оплакват, че не могат да изтеглят внесените суми след изтичане на договорите им за срочна вноска. Има вложители с около 300 000 лева, които внесли парите си при изключително добра лихва от 16%. И италиански гражданин е вложил 400 000 лева в дупнишката популярна каса. „Жабарът“ е един от общо 227-те пострадали от финансовата пирамида, обявиха от пловдивската прокуратура, която е водеща в разследването. Потърпевшите вложители потърсиха помощ и от омбудсмана Мая Манолова, писаха и на главния прокурор Сотир Цацаров – разследването е под наблюдението на Главна прокуратура – „но какво от това“.
По-интересното е италианското участие. При кметуването на д-р Първан Дангов /2003-2007 г./ от общинарския екип на Дупница ходиха до Апенините – в прав текст предлагаха на управата на Милано двата града да се побратимят. И без това в Милано живеели около 15 хиляди дупничани и гурбетчии от района, а на входа на италианския град нашенци били сложили табела: „Дупница-2“. Нищо не стана с побратимяването – то се знае. Но ето, че парите се събират в едно е без побратимяване – и италианец се изкушил от дупнишките лихви на Близнакови и вкарал 400 хилядарки. Може да не е чистокръвен италианец, а някой посъбрал от това онова пари дупничанин, установил се на Ботуша. Но прокуратурата съобщава за италиански вложител. „Мама миа“! То дупнишки сюжети по родината на Данте и Микеланджело – всеки ден. Но хайде да продължим с връзката Дупница-Италия по конкретния случай. След като има и италианец изгорял в пирамидата на Близнакови, защо делото да не се гледа в града на заблудения потомък на римляните. Или в Пловдив да дойдат италиански магистрати. Тогава може и да има някакво възмездие за последователите на „сърбина“ Цветан Василев по Дупница. Иначе няма шанс!

%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2  populiarna kasa

  Юг News

Миньор е моят татко

Миньор е моят татко

2014-08-29-12-25-44  2014-08-29-12-33-51

2014-08-29-12-31-48Добивът на въглища в най-големия рудник на Балканите – „Бабино“, към мини „Бобов дол“ спира, съобщиха синдикалисти в дружеството. Официално е уведомена за това и областната инспекция по труда в Кюстендил, която започва проверка по спазването на правилата, трудовото законодателство и безопасността на труда при спирането на технологичния добив на въглища, който се осъществяваше на около 500 м. под земята, каза началникът на инспекцията инж. Валентин Златински. В „Бабино“ работят около 600 миньори и екипи от въгледобивници и по поддържането на съоръженията. Спирането на добива не означава масови съкращения – направени са разчети за пренасочване на миньорите към трите останали рудника към мини „Бобов дол“, а живеещите в Радомирско и Земенско ще започнат работа към „Открит въгледобив“ в Перник, наемател на който също е бизнесменът Христо Ковачки, той държи и мините в Бобов дол. Това, опитвайки се да успокои нещата, каза лидерът на синдиката „Подкрепа“ в мините инж. Чавдар Иванов. Колегата му синдикалист инж. Любомир Стефанов, лидер на КНСБ структурите в мините, също коментира, че положението около съдбата на рудника е много сложно. И не е ясно както точно се случва и ще се случва, а всеки говори каквото си поиска. „Редно е да се намесят общински и областни структури, които имат отношение по проблема. Както и минната компания, да се прецени всяко нещо как да стане, да се каже на хората конкретно и ясно“, добави той.

477_7732  480_8095_2

2014-08-29-12-31-35  461_6172
В рудник „Бабино“ добивали до 800 тона висококачествени и висококалорични въглища на денонощие, които се транспортират до ТЕЦ „Бобов дол“. Но имало и слаби дни и периоди. Заради дълбочината на залежите обаче добивът на въглища в този рудник е много скъп, което налага крайната мярка за спирането му, казаха минни специалисти. Няма да има проблеми с горивото за ТЕЦ „Бобов дол“ – за централата се карат въглища от други миннодобивни дружества на Ковачки, 3 рудника от мини „Бобов дол“ продължават производството си. Освен това централата разработва инсталация и технология да започне изгарянето на боклук – на първо време ще се кара от завода за преработка на отпадъци в София, казаха информирани.

459_5972Както и да е. Някога задължително в читанките децата учеха наизуст стихотворението „Миньор моят татко – миньор ще съм и аз“, няколко поколения го изучаваха. Соцромантика и социалистически реализъм. А, сега по Разметаница да си го пререцитират. При толкова много въглища под земята им бобовдолци ще ходят гладни – няма работа, няма надница, няма перспектива – никаква. И няма на кого да се оплачеш, пред кого да протестираш. „Някога – в зората на демокрацията, призовани и водени от покрилия се дълбоко някъде сега лидер на „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, миньорите тръгнеха ли… към София или не чак дотам, правителства сваляха. Над 10 хиляди работеха в бобовдолските мини допреди 20-на години. Сега ще паднат под 2 000. Слага се „прековката“ – на миньорския език това означава нещо да се затвори, като на входа му се заковат две летви в буквата X. То май на всичко вече прековка го чака. „Ех, само да порасна – пък вижте ме тогаз“, е продължението на споменатото стихотворение. То не се ли почна от подобни безумия, вкарани и в читанките ни.

2014-08-29-12-24-54  2014-08-29-12-26-04

2014-08-29-12-31-07  2014-08-29-12-31-19

2014-08-29-12-33-33  2014-08-29-12-32-00

Юг News

Дяково

Дяково

picture-288   picture-295

danushkata

trknkf0149Независимият кандидат Росица Илиева – нищо, че в предишни мандати беше от Съюз „Радикали“ на Евгени Бакърджиев, изкарваше се позната със сегашния омбудсман Мая Манолова, после я номира ОДЦ и Бареков и пр., печели частичния вот за кмет на дупнишкото с. Дяково на 2 октомври, обявиха от общинската избирателна комисия. Тя получава 121 гласа, срещу 111 за Здравка Тонева, издигната от ГЕРБ. 82 % е избирателната активност при 296 с право на глас – в списъка са добавени над 70 по настоящ адрес. До урната отиде и 98-годишната баба Йорданка Фалина, най-възрастният жител на Дяково. Бабата сама изкачила двадесетината стълби до ритуалната зала, където ставаше гласуването. И трудно подвижни и тежко болни гласували, някои буквално ги носили на ръце до помещението. „Един нямаше признаци на живот, едва мърдаше, ама го вкараха и май гласува човекът“, разказва очевидец. Двете страни се постарали да осигурят максимална подкрепа, коментират и от секционната избирателна комисия.

picture-285Илиева и Тонева са бивши кметици на селото, от години са в открита непрекъсната вражда помежду си – нищо, че са роднини. Дори си разменят обвинения и сигнали за „нарушения“ до прокуратурата. За трети път двете се изправиха една срещу друга. Илиева държи и църковната власт в Дяково – председател е на настоятелството на местния храм „Св. Богородица“. Който плаче за ремонти, руши се, а местните недоумяват къде са разходвани отпуснати за укрепването на строената през 1929 год. черква с хиляди лева пари. На балотаж на 1 ноември м.г. Илиева спечели с един глас срещу Тонева, вотът обаче беше касиран и в кюстендилския административен съд и във ВАС като последна инстанция за констатирани нарушения. Така се стигна до частичните избори.

Горкото Даково преживяло най-кошмарния си ден в близо 600-годишната си история. Брат с брата се скарали заради това коя от двете кандидат-кметици следва да подкрепят. Син с майка си се скарали. Съседи се гледат накриво и няма да си проговорят „до живот“ за това „ти, защо за тая, бе“… Роднини се отказали от софийското се жителство /временно, разбира се/, за да гласуват в Дяково по „настоящ адрес“. Бедната баба Добрена била заплашена от сестрата на едната от кандидатките, че ще я изселят веднага след вота, ако не подкрепи „сестрата“. Местните не бяха виждали толкова коли със софийска и с друга, различна от „Кн“ регистрация да снове из селото им. Има 14 невалидни бюлетини. Защо никой взимащите добър хонорар от общинската избирателна комисия -Дупница, от секционната комисия, от разните неправителствени организации „честните избори“ и пр. не беше обяснил елементарни неща на тези хорица – задължително ли е гласуването, какво да правят с квадратчетата в бюлетината – гласоподавател беше задраскал името на една от кандидатките от край до край, в квадратчето нищо не писал. Някои се чудеха като как селото им е набъбнало на 300 души /по списък/, а иначе и в деня след вота няма кой да те напсува.
При това в Дяково с мечта като инфраструктурно разположение – на 10 км. от Дупница, на пътя Дупница-Бобов дол, „залепено“ на автомагистрала „Струма“, до жп линията София-Кулата. С най-големия за Югозапада язовир „Дяково“  /с 35 мил. куб. метра вода в чашата/, /бивш център на 17 села от Горно поле. Стигна дотам „да се изтепат за едни избори“ – „Мамка му!“.

trknkf0150  007

picture-006  005

461_6128_2  picture-092

Юг News

Кюстендилска ябълка – не слива, нито череша

Кюстендилска ябълка – не слива, нито череша

%d0%bf31  kn-mooooomi4e

kn-berekettЯбълка с диаметър 34 сантиметра беше обявена за победител в конкурса за най-едър плод на станалия през уикенда девети Празник на плодородието в Кюстендил, съобщиха от общината. Ябълката рекордьор е обрана в частна овощна градина в местността Мърквица край с. Драговищица, казаха местните хора. Произвел я частник овощар, продукцията му тази есен е много добра въпреки студовете през пролетта. В самата Драговищица не се изненадали – там вирее всичко, а при соца аграрната гордост на окръга беше суперинтензивната ябълкова градина „Шишманица“, припомнят местни активисти. Празникът на плодородието в Кюстендил е под мотото: „Всичко, що земята е родила“. Участваха над 30 селски кметства, читалища, пенсионерски клубове. Обикновено на такива празници показват тикви над 80-килограмови, праз лук над 1 метър стъблото, гроздове по около 80 см. на дължина, хвалят се организаторите.

plodorodie1  trknkf0200

Има един леко циничен лаф за някой, оженил се за кюстендилка – „присаден на кюстендилска слива“. Редовно през юни на пл. Велбъжд се прави „празник на черешата“. Повлияни и за да угодят на кмета Петър Паунов, Дичо и Д-2 направиха след около 2-годишно пребиваване във вече продадената резиденция „Ючбунар“ албум „Черешово дърво“. За ябълката не се сещат. А ябълката е райски плод. Нищо, че ябълковият цвят /под формата на петолъчка/ я има и в герба на Кюстендил с автор проф. Кирил Гогов – този плод изглежда дискриминиран. А Майстора е рисувал момичета с ябълки, платното е корица на читанките за 5-6 клас. Кюстендилската ябълка. Площите с която са се свили за скромните около 3-4 хил. декара. Е, италианците изкупуват черешите по Кюстендилско – за жълти стотинки макар. Ябълки не търсят. Ябълката се кара в избата в Граница – за ракия.Някога се реализираше по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ /СИВ/ – в СССР, Чехословакия, ГДР. Дали оттогава не го намразиха и не го обезцениха тоя разкошен райски плод – караше се с вагони към соцстраните, даже в Куба, Никарагуа, Етиопия /чак там/. Сега ядем гръцки и турски ябълки. Нещо е объркано, щом само на фестивалите ябълката е номер 1.

dr1  plodorodie5

Юг News

Такситата – голяма сила

Такситата – голяма сила

kn-jalto-1300 лева – минималния размер, годишен данък върху таксиметровия превоз в община Кюстендил гласуваха съветниците на последното си заседание.За цялата 2015 год. общината е издала 191 разрешения за таксиметров автомобилен превоз. Очакваните приходи от данъка догодина ще са 57 300 лв., ако се вземе база за сравнение миналата година, казаха финансисти. Срокът за внасяне на първата вноска е до 30 юни, а не както беше досега от 1 март до 30 юни. Така плащането ще започва и по рано, при възможност. От години кюстендилките жълти коли возят по правилото „от точка до точка“ срещу 1,50 лева, независимо, че има обявена и гласувана от съветниците дневна и нощта тарифа, казват клиенти. И при всякакви промени в закона и нормативите.
Междувременно предложеният годишен данък от 700 лева за извършващите таксиметров превоз на пътници в Дупница от 1 януари 2017 год. впоследствие беше коригиран на минималните 300 лева, казаха от администрацията. Преди сесията в петък собственици на таксиметрови фирми са имали среща с председателя на минипарламента Ивайло Константинов. След разговорите между двете страни съветниците гласуваха данъкът да бъде 300 лева. Самият кмет Чимев внесъл новото предложение от 300 лева, бе да обяснява как от 700 смъкна с 400 лева. Толкова – 300 лева, е данъкът и в съседния Бобов дол. Неофициално се коментира, че и в малката община Рила, където няма регистрирано нито едно такси, ще гласуват размер на налога за от 1 януари 2017 год. Предстои да видим.
Но какво излиза. Навсякъде в региона кметовете не посмяха да натоварят таксиджиите с по-висока ставка. Не в името на клиента – клиентът си плаща като поп тези 1,50 в Кюстендил, в Дупница – по приемлива тарифа. Просто не искат да си имат разправия с таксиметраджиите. Които – доказвали са го много пъти, не са лесни и не си поплюват. Особено – накараш ли ги те да плащат нещо на хазната. Ами дивите таксита, циганските превозвачи, чиято пиаца се знае много добре и от общината и от ДАИ. Ами нали точно таксиджиите отказаха „Пътнически превози“ от курсовете до отдалечените дестинации – минаваха минути преди рейсовете и събираха чакащите по спирките – на цената на автобусния билет. Таксиджиите са в перманентна мобилна връзка помежду си – независимо, че са в конкуренция, в обща мрежа са и във всеки момент могат да поднесат някоя изненада и да спретнат нещо. По-задружна гилдия са само ченгетата, които вече 30 години с едно мълчаливо присъствие, пушене, пиене на вода и пр. си отстояват непоклатимите привилегии, бонуси, лустра и др. от държавата. Таксиджиите не правят такива нагласени неща и парлами. Те действат – активни каналджии са с бежанците, наят всичко адрес по адрес в съответни град, всяка кримка им е известна и ясна. И преди ченгетата. Абе, сила са.Та едни кметове ли ще ги накарат да плащат данъци – няма да стане.

copy-of-miski-1  kn-galto

  473_7369  181_8158

Юг News