Ден: 03.11.2023

И тиха Струма „матна дотече“

И тиха Струма „матна дотече“
Река Струма тече опасно мътна за рибата вечер в участъка при с.Невестино, сигнализират въдичари от Кюстендилско, които организират подписка до институциите за намеса. Според организаторите на подписката замътняването идва от промиването на баластра за добиване на насипно злато в района на бившата мина за кафяви въглища при с.Катрище. Реката е брутално мътна вечер в участък от около 10 километра между бившата мина „Витрен“ при с.Катрище до завоя при с.Пастух. Гледката е много неприятна. Ребата е като извънземна – с ноедряла глаав, но назад – мършава. Няма какво да яде, измера,коментират въдичари, които се опитват да замятат в този район. Подписката ще бъде внесена в Областната администрация, Агенцията по рибарство и аквакултури, МОСВ, както и в Общината в Невестино – в селото се събират подписи на три места, казаха организаторите
Пращани са две проверки. Но комисията ходела до утаителите, където водите са чисти .И всичко си продължава. „Тия си плащат, и ги прикриват .Като всичко в тая държава“, негодуват в Нвестинско. Като в песента „И тиха Струма матна дотече/ матна и кървава-а….“. Не е за песен. За глоби и съдебни разправи си е.