Ден: 03.12.2023

Срам в Дупница

Срам в Дупница
Доброволческият отряд от 15 души към Общината в Дупница ще бъде разпуснат – ще бъдат привлечени нови доброволци, каза новоизбраният кмет Първан Дангов. Причината е, че при създалата се тежка зимна обстановка в района преди седмица нито един от доброволците не се отзовал и не се включил при решаване на редицата критични ситуации в Дупница и селата. Лично кметът на общината търсел „на пожар“ доброволците при тежката зимна обстановка, но нито един от 15-те в отряда не се включил: „Когато в кризисна ситуация, при мое позвъняване, единият каза, че бил в Пловдив, другият каза, че е бил на сватба, някакво тържество снима. Това всичко е свързано с техните лични ангажименти, разбира се. Но при мое настояване да се организират, да се явят да положат от доброволческия труд, за който са призвани и са разписали правила за работа, тъй като им е дадено облекло и то не е евтино, екипирани са с облекла, които отговарят на стандартите на противопожарната защита – един комплект струва над 2 000 лв, получили са един солиден финансов ресурс, за да бъдат обезпечени с облекло, и нито един не се яви. Още от понеделник ще започне да се сформира нов състав, с нови членове в доброволческия отряд: „Сдават облекла и тръгваме нова кампания да правим за набиране на други доброволци, за да бъде работещ доброволческият отряд“, каза кметът.
Правилно.Що за отношение на един … доброволец. Освен, ако не са се клели да служат при друг кмет и новият не им е „по кефа“. А на тях им се и плаща – на брой чадоме участие, като сводката се изготвя от Противопожарнаат служба. Срамът е пълен. В Дупница където доброволчеството е на особена почит. И още нещо . защо да им се плаща на доброволците. Нали са доброволци. Не трябва да има корист, поне при тях – не!