Ден: 22.12.2023

Да си повярваме

Да си повярваме
Проекти за 50 млн. лв. са осигуени за Община-Кюстендил по бюджет. 2024 г. като капиталови разходи“. Това си е солиден финансов ресурс, обяви кметът нинж. Огнян Атанасов. За краткия срок, с който е разполагало новото ръководство на общината, от 10 ноември досега, БИЛИ направили немислимото. „Смятам, че такъв ресурс за капиталови разходи до сега не осигуряван за община Кюстендил, а още повече за месец и половина“, категоричен е инж. Атанасов. Близо 48 млн. са осигурени за строително монтажни работи, останалите средства са за проектиране. Инвестиционният проект за галерията „Владимир Димитров- Майстора“ е на стойност около 22 милиона лева. Той предвижда вътре да има концертна зала, каквато до момента няма. „ Смятам, че това е изключително важно за нашата община, проект който от години не може да бъде завършен и най- накрая ще се случи. Това ще бъде перлата в короната на Кюстендил“, коментира инж. Атанасов. Друг важен проект е този за реконструкция и обновяване на Зоопарка в местността Хисарлъка. „Инвестиционният проект е в размер на 5 млн. лв. и предвижда изцяло нови клетки, алеи и съоръжения. Ще бъде сменен изцяло обликът на зоопарка“, посочи той. Включени са и проектите за основен ремонт на сградата на Езикова Гимназия „Д-р Петър Берон“, проектиране и авторски надзор на социални жилища за социално слаби и малцинствени групи, проектиране и авторски надзор на многофункционална Спортна зала, проектиране и авторски надзор за основен ремонт на сградата на ОДК, основен ремонт на покрив и вътрешно преустройство на общежитието „Бор“. Общината е получила финансиране и за изработката на инвестиционен проект за външните пространства, изкуственото осветление и спортните съоръжения на стадион Осогово. Проблем при проекта за многофункционалната зала може да се окаже липсата на подходящ терен. Кметът прогнозира, че строителните дейности могат да започнат през първото полугодие на 2024 г. „Искам да изкажа благодарност към правителството на Република България и към премиера акад. Николай Денков за съдействието и осигуряването на средствата от бюджета. Искам да изкажа благодарности и към основната роля на народния представител Георги Стамов, с когото през последните две седмици поддържахме непрекъснат контакт за проектите. Считам, че това, което направихме, е безпрецедентно и нашите съграждани тепърва ще усетят резултатите от включването на проектите в държавния бюджет“, каза зам.-кметът Кристиян Иванчов. Инж. Атанасов също изказа благодарност към Георги Стамов.э„Тук е мястото да изкажа заслужени благодарности към народния представител Христо Терзийски, който оказа съдействие за няколко от проектите да бъдат финансирани още в първия етап и също да изкажа благодарност към народния представител Димчо Димчев, който също се застъпи и указа съдействие за един от проектите, които сме разработили за финансиране и ще бъдат финансирани. Благодаря и на тях за активната роля“, каза инж. Атанасов. Добра тактика – да се благодари на всички по-големи, да ги ласкам, „нема лошо“.
А иначе – задама де голяма мнотготия в рамките само на година. Дали да си повярваме. По детски и преди Коледа. Прав е един местен известен лекар. Трябва да дса въведе изискване – кметовете да са на възраст над 45г.Това е.