Ден: 16.11.2023

Старата школа

Старата школа
Прокурор Галина Димитрова от Районна прокуратура – Кюстендил е вече в пенсия. Поради точно навършени 65 години. И както се подобава, е отличена с почетен знак първа степен за висок професионализъм. Ето официалното съобщение: „Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Галина Димитрова, заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил, с личен почетен знак първа степен – златен. Магистратът е удостоен с отличието за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“. Професионалният път на прокурор Димитрова премина през Окръжна следствена служба в Кюстендил и Районна прокуратура – Кюстендил, където освен професионалните си задължения на държавен обвинител предоставя информация на представители на медии в качеството си на говорител. Точно като говорител Димитрова си вършеше работата супер, медиите ще страдат за отсъствието и от днес. Ама какво да се прави – 65г. са неумолими. Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил Камелия Стефанова връчи отличието на Галина Димитрова в деня на пенсионирането й във връзка с навършване на 65-годишна възраст.
И Галина Димитрова се оттегля достойно, след толкова свършена черна работа, след толкова натоварвания. И без гаф. А беше и пиар на Обвинението. Сигурно ще се „покрие“ някъде, примерно в наследствена къща в някое от затънтените селца .На заслужено спокойствие. Както се оттеглиха по реда си преди нея Невена Стоева, Виолета Андрова. Старата школа. Без ламтежи за нови изяви, адвокатствания, политически заигравки. Да си тръгнеш, също е висш личностен акт. На добър час!